Vår affärsidé

Tillsammans skapar vi innovativa kommunikationskoncept med fokus på resultat.

Våra ledord

Pådrivande

Vi vågar utmana både oss själva och våra samarbetspartners att testa nya vägar för att uppnå nya resultat.

pozmedia-pådrivande_web
Personliga

I trygg atmosfär med kreativa människor som förstår er verksamhet och behov. Vi lyckas bäst när vi växer tillsammans i långsiktiga relationer.

pozmedia-personliga_web
Professionella

I utförande och leverans. Vi följer dagens mediatrender och utmanar morgondagens möjligheter.

pozmedia-professionella_web

Vad är grejen med POZ Media?

POZ Media är fullservicebyrån som hjälper företag och organisationer med all form av kommunikation som syns, hörs och berör mottagarna.

Vi arbetar ofta kontinuerligt och integrerat tillsammans med våra uppdragsgivare, inbäddade i kommunikations- & marknadsavdelningens befintliga miljö på olika sätt och i olika roller. Som experter och som generalister. Det beror helt på behovet hos beställaren. Vi kan hjälpa till helt kanaloberoende med både digital och analog kommunikation.

Vi finns med som en partner genom hela processen; utbildning, strategi, planering, projektledning, mediaproduktion, distribution och uppföljning. Vi kan medverka i enstaka projekt eller vara en del i det strategiska arbetet för att uppnå Ert önskade resultat.

Vad är grejen med POZ Media?

POZ Media är fullservicebyrån som hjälper företag och organisationer med all form av kommunikation som syns, hörs och berör mottagarna.

Vi arbetar ofta kontinuerligt och integrerat tillsammans med våra uppdragsgivare, inbäddade i kommunikations- & marknadsavdelningens befintliga miljö på olika sätt och i olika roller. Som experter och som generalister. Det beror helt på behovet hos beställaren. Vi kan hjälpa till helt kanaloberoende med både digital och analog kommunikation.

Vi finns med som en partner genom hela processen; utbildning, strategi, planering, projektledning, mediaproduktion, distribution och uppföljning. Vi kan medverka i enstaka projekt eller vara en del i det strategiska arbetet för att uppnå Ert önskade resultat.